Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Báo KTĐT: Du lịch Sơn La đâu chỉ có đại ngàn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/infographic-du-lich-son-la-dau-chi-co-dai-ngan-357234.html

Kinhtedothi - Năm 2005, con sông Đà dữ dội trên trang văn của Nguyễn Tuân ngày nào được ngăn lần 2 để xây dựng hồ chứa cho nhà máy thủy điện Sơn La, "vô tình" tạo nên tiềm năng to lớn để phát triển loại hình du lịch sinh thái, gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc tại Sơn La và nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc.

Hương Thảo

Tìm kiếm:✨

  • Đại ngàn, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nguyễn Tuân, Sông Đà, Du lịch sinh thái, Sơn La, Hồ chứa, Bản sắc, Tây bắc, Miền núi, Loại hình, Dữ dội, Vô tình, To lớn, Du lịch, Dân tộc, Tiềm năng, Tạo nên, Tìm hiểu, Văn hóa