Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo VOV: 7,7 triệu đôla Australia cho dự án bình đẳng giới ở Sơn La và Lào Cai

Hai tỉnh Sơn La và Lào Cai vừa tổ chức đánh giá dự án bình đẳng giới sau một năm triển khai trên địa bàn 2 tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/77-trieu-dola-australia-cho-du-an-binh-dang-gioi-o-son-la-va-lao-cai-955504.vov

Dự án nằm trong chương trình viện trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, nhằm mục tiêu tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ (WEE) trên địa bàn hai tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn.

Sau một năm triển khai, Ban quản lý Dự án hai tỉnh Sơn La, Lào Cai, nhà thầu quản lý dự án, tư vấn độc lập đã tiến hành đánh giá các đề xuất theo đúng quy định, đến nay đã lựa chọn được 49 đề xuất được đơn vị tài trợ chấp thuận, trong đó Sơn La có 19 đề xuất, Lào Cai 30 đề xuất. Tổng số vốn đã giải ngân đạt 7,7 triệu đô la Australia/6,1 triệu đô la Australia dự kiến giải ngân ban đầu, bằng 126% kế hoạch ban đầu.

Tập huấn dự án bình đẳng giới cho phụ nữ 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Các đề xuất được chấp thuận, phê duyệt, Ban quản lý dự án hai tỉnh và nhà thầu quản lý dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi động giới thiệu nội dung, mục tiêu của dự án, đề xuất và thống nhất phương thức triển khai thực hiện… Qua đó, gần 2.200 phụ nữ của tỉnh Lào Cai và Sơn La được tham gia tập huấn và kinh doanh; trên 4.200 phụ nữ của hai tỉnh trở thành một phần của mạng lưới kinh doanh như: nhóm sản xuất, nhóm tập thể, nhóm dịch vụ du lịch hoặc hợp tác xã; 2.388 phụ nữ của hai tỉnh được cung cấp các vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, như giống, phân bón…

Để tiếp tục triển khai dự án có hiệu quả trong năm thứ 2, hai tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực, hướng dẫn, kết nối đối tác, giám sát hỗ trợ, cải thiện cách tiếp cận phát triển hệ thống thị trường gắn với nâng quyền năng kinh tế cho phụ nữ đảm bảo tính bền vững của chương trình, thích ứng và điều chỉnh cách tiếp cận hoạt động, theo dõi đánh giá các dự án tiềm năng để nhân rộng.

Phấn đấu tăng thu nhập cho trên 27.000 phụ nữ; tạo việc làm mới cho hơn 1.000 phụ nữ trên địa bàn hai tỉnh với kinh phí triển khai Dự án trong năm của hai tỉnh trên 12 triệu đô la Australia./.

Tìm kiếm:✨

  • WEE, Bình đẳng giới, Quyền năng, Sơn La, Quản lý dự án, Chính phủ Australia, Lào Cai, Ban quản lý dự án, Cách tiếp cận, Tổng số vốn, Giải ngân, Nhà thầu, Của dự án, Australia, Viện trợ, Phân bón, Chấp thuận, Tập huấn, Vật tư, Hợp tác xã