Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên Sơn La

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/giai-quyet-van-de-di-cu-tu-do-va-ket-hon-khong-gia-thu-o-vung-bien-son-la

Tìm kiếm:✨

  • Giá thú, Di cư, Sơn La, Kết hôn, Tự do, Giải quyết, Vấn đề