Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, SƠN LA

Sáng nay(30/9), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Tại hội nghị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh đã báo cáo với cử tri những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sắp diễn ra như: quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật tại kỳ họp này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/9/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-moc-chauson-la/266891

Tìm kiếm:✨

  • Vùng dân tộc, Thiểu số, Miền núi, Nguyễn Đắc Quỳnh, Mộc Châu, Tòng Thị Phóng, Sơn La, Phó chủ tịch, Cử tri, Dự án luật, Đầu tư phát triển, Kinh tế, Tư pháp, Đại biểu quốc hội, Kỳ họp, Trưởng đoàn, Vi phạm pháp luật, Ngân sách nhà nước, Tiếp xúc, Quốc hội