Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Báo Nhân Dân: Thu hồi các văn bản xem xét kỷ luật công chức

Ngày 10-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, liên quan vụ việc tiêu cực thi cử tại ba tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngày 21-8-2019, Bộ GD và ĐT ban hành một số văn bản xem xét xử lý kỷ luật 13 cán bộ công chức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/41523002-thu-hoi-cac-van-ban-xem-xet-ky-luat-cong-chuc.html

Tuy nhiên, thực hiện nội dung trong Công văn hướng dẫn ngày 28-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ GD và ĐT đang tiến hành quy trình xem xét kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác đảng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, xét thấy các văn bản đã ban hành về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức chưa bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, Bộ GD và ĐT thu hồi các văn bản nội bộ chưa thực hiện nêu trên để tiến hành quy trình xem xét kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi có kết quả kiểm điểm trách nhiệm, nếu tổ chức, cá nhân nào có khuyết điểm, vi phạm, Bộ GD và ĐT sẽ thực hiện quy trình xem xét kỷ luật theo đúng quy định hiện hành.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Thi cử, Kỷ luật, Công chức, Kỳ thi, Bộ giáo dục và đào tạo, THPT Quốc Gia 2018, Hà Giang, Sơn La, Bộ GD, Xem xét, Cán bộ công chức, Ủy ban kiểm tra trung ương, Hòa bình, Kiểm điểm, Xét thấy, Tiêu cực, Văn bản, Thu hồi, Khuyết điểm, Ban hành