Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Báo Công Lý: Vân Hồ, Sơn La: Cần làm rõ một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ

Mặc dù Huyện ủy Vân Hồ (Sơn La) đã có báo cáo giải trình, tuy nhiên dư luận và nhân dân vẫn đang băn khoăn ở một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ tại địa phương này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/ban-doc/van-ho-son-la-can-lam-ro-mot-so-van-de-ve-cong-tac-to-chuc-can-bo-309414.html

Theo phản ánh, chỉ trong buổi sáng ngày 17/6/2019,Huyện ủy Vân Hồ (Sơn La) đã tổ chức 5 hội nghị về công tác tổ chức và cán bộ để thực hiện công tác giới thiệu, đề bạt 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. Việc tổ chức “gấp gáp” 5 hội nghị nêu trên là một trong những nội dung bạn đọc cho rằng có dấu hiệu bất thường liên quan đến công tác cán bộ.

Cũng theo phản ánh, quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp có thẩm quyền không được công bố tại các hội nghị ngày 17/6/2019 hoặc gửi tới các Chi, Đảng bộ theo quy định. Không công bố kết quả kiểm phiếu (số phiếu giới thiệu của từng trường hợp tại hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị cán bộ chủ chốt); thực hiện không đúng quy định Quy định số 01-Qđi/TU ngày 17/5/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Thông báo số 766-TB/TU ngày 7/6/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La

Ngày 14/6/2019, Tỉnh ủy Sơn La có Quyết định số 920/QĐ-TU quyết định cho ông Nguyễn Huy Hoàng -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vân Hồ thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Vân Hồ nhiệm kỳ 2015-2020, nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Tuy nhiên ông Hoàng vẫn chủ trì điều hành 5 hội nghị được tổ chức vào ngày 17/6/2019 (?).

Liên quan đến công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019 của huyện Vân Hồ cũng được cho là thực hiện không đúng quy định của Tỉnh ủy Sơn La ban hành.

Cụ thể: ngày 3/6/2019, Huyện ủy Vân Hồ đã thực hiện tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh, Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện … không đúng theo quy định tại mục 2, Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La.

Theo tìm hiểu của PV, phản hồi nội dung đơn thư phản ánh, Huyện ủy Vân Hồ cho biết: Theo quy định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Sơn La về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh phó Chủ tịch UBND huyện, BTV Huyện ủy Vân Hồ đã triển khai quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch huyện theo 5 bước để đảm bảo mở rộng tính dân chủ, khách quan. 05 hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (16 và 17/6/2019) theo đúng quy định.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện và Hội nghị cán bộ chủ chốt đã công bố kết quả số phiếu phát ra và số phiếu thu về, không công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể của từng cá nhân được giới thiệu tại hội nghị, đã thực hiện việc giới thiệu, bỏ phiếu và kiểm phiếu công khai, dân chủ tại Hội nghị, thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể của từng cá nhân đến toàn thể các đồng chí trong BTV Huyện ủy (tại Hội nghị BTV Huyện ủy lần 2).

Lịch công tác của Huyện ủy Vân Hồ

Đối với nội dung phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp có thẩm quyền không được công bố tại các Hội nghị ngày 17/6/2019 hoặc gửi tới các Chi, Đảng bộ theo quy định, theo báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ: Tại 4 hội nghị giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 17/6/2019, đã thực hiện công bố công khai danh sách các đồng chí có trong quy hoạch chức danh PCT UBND huyện được BTV Tỉnh ủy phê duyệt tại Thông báo 766-TB/BTCTU ngày 7/6/2019 của BTC Tỉnh ủy.

Trong các tờ trình tại các hội nghị đã nêu danh sách 7 đồng chí có trong quy hoạch chức danh PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được phê duyệt. Sau khi nhận được Thông báo 766 thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Đảng bộ huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy sao gửi đến các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy để quán triệt, triển khai theo đúng quy định.

Trả lời thông tin về việc Huyện ủy Vân Hồ thực hiện triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện vào ngày 3/6/2019 là không đúng quy định, Huyện ủy Vân Hồ cho rằng: việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được BTV Huyện ủy triển khai thực hiện từ ngày 10/5/2019. Việc tổ chức 5 hội nghị ngày 3/6/2019 chỉ là một bước trong quy trình triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch. Do điều kiện thực tiễn của huyện nên về thời gian triển khai có muộn so với quy định của BTV Tỉnh ủy nhưng BTV Huyện ủy đã báo cáo và đã được đồng ý, nhất trí phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch.

Đối với thông tin ông Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư Huyện ủy Vân Hồ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La điều động công tác từ huyện Vân Hồ đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La từ ngày 14/6/2019 tuy nhiên ông Hoàng vẫn chủ trì điều hành 5 hội nghị được tổ chức vào ngày 17/6/2019. Báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ cho biết: Thời điểm ngày 16 và ngày 17/6/2019, khi BTC Tỉnh ủy chưa công bố quyết định điều động, chưa thực hiện bàn giao công tác thì đồng chí Hoàng vẫn phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Huyện ủy Vân Hồ và việc đồng chí Hoàng chủ trì và điều hành 5 hội nghị của Huyện ủy Vân Hồ về giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch huyện là hợp lý.

Mặc dù Huyện ủy Vân Hồ đã có báo cáo giải trình, tuy nhiên dư luận nhân dân vẫn đang băn khoăn ở một số vấn đề như: Ngày 16/6/2019 là ngày Chủ nhật, trong khi lịch công tác của Huyện ủy Vân Hồ ghi rõ 5 hội nghị được tổ chức trong một buổi sáng ngày 17/6/2019 (?).

Báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ

Hơn nữa, việc phê duyệt quy hoạch cán bộ huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Tỉnh ủy Sơn La phê duyệt tại Thông báo kết luận số 766-TB/TU ngày 7/6/2019 đối với danh sách nhân sự sau rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, một số vị trí chức danh quy hoạch chỉ có một (01) người như: Quy hoạch vị trí chức danh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện...

Theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương: Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào 1 chức danh; không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh.

Ngày 3/7/2019, Huyện ủy Vân Hồ mới nhận được Thông báo số 766-TB/TU ngày 7/6/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (theo dấu công văn). Như vậy, ngày 17/6/2019, Huyện ủy tổ chức các hội nghị triển khai giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khi chưa có Thông báo kết luận của Tỉnh ủy (?).

Để trả lời câu hỏi của dư luận, rất cần sự vào cuộc và kết luận của các cơ quan cấp trên để làm rõ, bởi công tác cán bộ không chỉ là việc“đúng quy trình” hay không mà còn phải đảm bảo dân chủ, khách quan, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Phương Nam

Tìm kiếm:✨

  • Huyện ủy Vân Hồ, Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành, Đảng bộ, Nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Sơn La, Vân Hồ, Đồng chí, Huyện ủy, Lịch công tác, Hội đồng nhân dân, Kiểm phiếu, Điều động, Chức danh, Biên tập viên, Hội nghị cán bộ, Nguyễn Huy Hoàng, Sơn La, Bí thư