Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Tạo đột phá ở xã nông thôn mới vùng cao

Qua hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Chiềng Ngần - xã cuối cùng của TP Sơn La, tỉnh Sơn La vừa cán đích nông thôn mới (NTM).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/tao-dot-pha-o-xa-nong-thon-moi-vung-cao-tintuc444489

Với phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ trên cơ sở công khai minh bạch, cấp ủy, chính quyền xã đã bám sát chủ trương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, định hướng của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, đưa những nội dung quan trọng, công việc cụ thể ra để bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân. Trong thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí, vai trò của người dân luôn được đề cao theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, sao cho mỗi người dân đều nhận thức được xây dựng NTM là của dân, do dân và vì dân.

Đặc biệt, xác định phát triển nông nghiệp là hướng đi nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Chiềng Ngần đã đưa ra các giải pháp để tạo bước đột phá phát triển nông nghiệp nông thôn, từng bước thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, phương thức canh tác nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Thành quả nổi bật sau hơn 7 năm nỗ lực trong xây dựng NTM là kinh tế của xã Chiềng Ngần chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh được đầu tư xây dựng đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Lò Văn Phúc- Chủ tịch UBND xã Chiềng Ngần cho biết, là địa phương có xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 5/19 tiêu chí khi bắt đầu thực hiện xây dựng NTM năm 2012, nhưng thời gian qua, xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.

Nổi bật, trong xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động các nguồn lực được trên 35,09 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 10,01 tỷ đồng. Tỷ lệ đường sá được nhựa hóa, bê tông đạt 78,57%; đường trục bản được bê tông đạt 81,22%; đường ngõ bản được cứng hóa đạt trên 74%...

Nguyễn Cường

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Chiềng Ngần, Lò Văn Phúc, TP Sơn La, Nông thôn, Vùng cao, Đường trục, Tiêu chí, Cán đích, Phương châm, Đường sá, Sơn La, Xuất phát điểm, Bê tông, Đời sống vật chất, Đột phá, Giảm nghèo, Vươn lên, Dân sinh, Canh tác