Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Vai trò của đảng viên ở xã có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất Sơn La

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/vai-tro-cua-dang-vien-o-xa-co-ti-le-ho-ngheo-thap-nhat-son-la

Tìm kiếm:✨

  • Hộ nghèo, Sơn La, Đảng viên, Tỉ lệ