Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Báo VOV: Kỷ luật cán bộ mặc thường phục, đi xe biển trắng thu rau của dân

Đội quy tắc đô thị thành phố Sơn La quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Thanh Bình. Thời gian thi hành kỷ luật là 6 tháng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/ky-luat-can-bo-mac-thuong-phuc-di-xe-bien-trang-thu-rau-cua-dan-904517.vov

Sau khi VOV phản ánh về 2 cán bộ thuộc Tổ quy tắc phường Chiềng Sinh và Đội Quy tắc đô thị thành phố Sơn La mặc thường phục, đi xe biển trắng xử lý trật tự đô thị và buôn bán hàng rong tại khu vực chợ Noong Đúc, thành phố Sơn La thu rau của dân, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La đã yêu cầu UBND xã, phường, đơn vị có phương án xử lý vi phạm đối với cán bộ vi phạm.

Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Thanh Bình

Theo đó, Đội quy tắc đô thị thành phố Sơn La đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Thanh Bình, Đội viên Đội quy tắc đô thị thành phố. Thời gian thi hành kỷ luật là 6 tháng.

UBND phường Chiềng Sinh cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, nhắc nhở nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Hoàng Anh, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường, tổ viên quy tắc đô thị.

Trong bản báo cáo giải trình của ông Hoàng Anh có nêu lý do mình mặc thường phục, đi xe riêng xử lý vi phạm trật tự đô thị và buôn bán hàng rong tại khu vực chợ Noong Đúc là do xe trật tự đô thị của phường hôm đó bị hỏng phanh; do yếu tố khách quan đi làm chưa kịp thay trang phục của tổ quy tắc đô thị.

Sau sự việc trên, đã có nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân về những tiêu cực trong xử lý vi phạm đô thị và những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo, duy trì trật tự đô thị và buôn bán hàng rong trên địa bàn thành phố Sơn La./.

Tìm kiếm:✨

  • Biển Trắng, UBND thành phố Sơn La, Lê Thanh Bình, Sơn La., Sơn La, Đô thị, Vi phạm, Thành phố, Phương án, Ý kiến