Báo Quốc Hội TV: SƠN LA: GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI

# Chiều ngày 13/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật đầu tư công sửa đổi và Luật quản lý thuế sửa đổi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/5/son-lagop-y-vao-du-thao-luat-dau-tu-congluat-quan-ly-thue-sua-doi/232666

Tìm kiếm:✨

  • Quốc hội tỉnh Sơn La, Tham gia ý kiến, Dự thảo luật, Sơn La, Góp ý, Đoàn đại biểu, Sửa đổi, Thuế, Luật, Hội nghị

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.