Báo Quốc Hội TV: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY ĂN QUẢ CÁC TỈNH PHÍA BẮC

# Những năm gần đây, sản xuất cây ăn quả nước ta có bước phát triển toàn diện cả về diện tích, sản lượng, phục vụ tốt nhu cầu nội địa và thị trước ngoài nước. Tuy nhiên, đối với miền Bắc, quy mô cây trồng còn phân tán, nhỏ lẻ; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế; tổ chức liên kết sản xuất còn yếu; thiếu công nghệ chế biến sâu…đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Những vấn đề này được thảo luận tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chiều ngày 6/5 tại tỉnh Sơn La.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/5/ph%C3%A1t-tri%E1%BA%BBn-b%C3%A8n-v%C5%A9ng-cay-an-qu%E1%BA%A3-c%C3%A1c-t%E1%BB%89nh-ph%C3%ADa-b%C3%A1c/232401

Tìm kiếm:✨

  • Công nghệ chế biến, Phân tán, Ngoài nước, Khoa học kỹ thuật, Cây trồng, Sơn La, Phát triển bền vững, Sản lượng, Nội địa, Nước ta, Miền bắc, Tiến bộ, Phía bắc, Liên kết, Nông thôn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.