Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Báo Quốc Hội TV: HỘI TRÀ MỘC CHÂU: HƯƠNG SẮC THẢO NGUYÊN

# Lễ Hội trà Cao nguyên Mộc Châu 2018 diễn ra trong hai ngày 10, 11/5 tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhằm tôn vinh những người sản xuất trà. Đây cũng cơ hội để quảng bá thương hiệu trà Mộc Châu nói riêng và các sản phẩm du lịch của Khu du dịch Quốc gia nói chung.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/5/hoi-tra-moc-chauhuong-sac-thao-nguyen/232644

Tìm kiếm:✨

  • Cao nguyên Mộc Châu, Nông Trường Mộc Châu, Mộc Châu, Trà, Sơn La, Tôn vinh, Lễ hội, Quảng bá, Nói riêng, Thị trấn, Dịch, Nói chung, Thương hiệu, Du lịch