Báo Quốc Hội TV: CỬ TRI SƠN LA KIẾN NGHỊ CẦN QUAN TÂM ĐẦU TƯ ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, Hôm nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của hàng chục cử tri xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/5/cu-tri-son-la-kien-nghi-can-quan-tam-dau-tu-de-xay-dung-nong-thon-moi-/232557

Tìm kiếm:✨

  • Phiêng Ban, Bắc Yên, Cử tri, Sơn La, Kỳ họp, Đại biểu quốc hội, Tiếp xúc, Xây, Kiến nghị, Quốc hội

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.